Uncategorized

Artykuł Medical Tribune

W ostatnim numerze miesięcznika Medical Tribune Stomatologia ukazał się artykuł którego autorem jest dr n med Adam Kozłowski.

Tematem artykułu był opis przypadku leczenia kanałowego u pacjenta skierowanego do Praktyki Dentystycznej KAdent, u którego w jednym z kanałów byłą wykonana perforacja przez lekarza kierującego.

Powstanie perforacji w kanale korzeniowym jest częstym powikłaniem. Na szczęście w dobie stomatologii mikroskopowej jest powikłaniem możliwym do wyleczenia. W opisywanym przypadku lekarz postąpił właściwie kierując pacjenta do naszej praktyki. Po zakończonym leczeniu pacjent wrócił do swojego lekarza dentysty celem kontynuacji leczenia.

6d51b0dfa5aecf29cb3be59fb8662a82 Perforacja pol eczeniu endodontycznym