Artykuł Medical Tribune

W ostatnim numerze miesięcznika Medical Tribune Stomatologia ukazał się artykuł którego autorem jest dr n med Adam Kozłowski.

 Tematem artykułu był opis przypadku leczenia kanałowego u pacjenta skierowanego do Praktyki Dentystycznej KAdent, u którego w jednym z kanałów byłą wykonana perforacja przez lekarza kierującego.

Powstanie perforacji w kanale korzeniowym jest częstym powikłaniem. Na szczęście w dobie stomatologii mikroskopowej jest powikłaniem możliwym do wyleczenia. W opisywanym przypadku lekarz postąpił właściwie kierując pacjenta do naszej praktyki. Po zakończonym leczeniu pacjent wrócił do swojego lekarza dentysty celem kontynuacji leczenia.

Pierwsza strona druga strona

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:

9.30 - 20.00

tel. 0 91 433 63 32Gdzie jesteśmy?