Endodoncja

Endodoncja jest to bardzo szybko rozwijająca się dziedziną stomatologii. Polega na dokładnym wyczyszczeniu kanałów w korzeniu zęba i ich późniejszym wypełnieniu specjalnymi materiałami.

 

Endodoncja jest to bardzo szybko rozwijająca się dziedziną stomatologii. Polega na dokładnym wyczyszczeniu kanałów w korzeniu zęba i ich późniejszym wypełnieniu specjalnymi materiałami.

 

Kiedy leczymy endodontycznie?

 

Z leczeniem endodontycznym nazywanym często popularnie "leczeniem kanałowym" wkraczamy w sytuacji kiedy w środku zęba dochodzi do zmian zapalnych powodujących wystąpienie często, choć nie zawsze bólu u pacjenta. Zmiany mogą pojawić się również w kości w okolicy wierzchołka zęba i widoczne są wtedy na zdjęciu RTG (bardzo przydatna jest radiowizjografia, znajdująca się na wyposażeniu praktyki KAdent, ponieważ pozwala na zmniejszenie dawki promieniowania nawet o 90% w porównaniu z tradycyjnymi kliszami rentgenowskimi).  Czujnik chociaż byłby najlepszy sam zdjęcia nie wykona  ponieważ do wykonania zdjęcia RTG potrzebny jest aparat rentgenowski. W naszej praktyce posiadamy cyfrowy aparat rentgenowski wyprodukowany w roku 2012 firmy Kodak/Carestream.

 Logo Carestream

 

Endodoncja w praktyce dentystycznej KAdent wykonywana jest przy pomocy nowoczesnych technik opracowywania   i wypełniania kanałów korzeniowych a personel praktyki, włącznie z dr Adamem Kozłowskim, corocznie bierze udział w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących endodoncji, również międzynarodowych, czego dowodem są otrzymane certyfikaty i dyplomy.  Przykłady leczenia kanałowego można zobaczyć w na stronie NASZE PRACE.

Mikroskop KAPS w gabinecie pomarańczowym

 

Aby móc leczyć endodontycznie ząb należy widzieć to co się wewnątrz niego znajduje, czyli jego anatomiczne szczegóły. Nie istnieje nowoczesna endodoncja bez pracy w powiększeniu, czyli pracy bądź w lupach stomatologicznych, bądź w mikroskopem stomatologicznym.

Celem zapewnienia lepszej widoczności tego co znajduje się wewnątrz zęba, a czasami są sytuacje gdy mamy pacjentów skierowanych do naszej praktyki celem np. udrożnienia kanału korzeniowego bądź też usunięcia złamanego narzędzia pozostawionego wewnątrz kanału wykorzystujemy mikroskop stomatologiczny niemieckiej  firmy KAPS.

Logo KAPS

 

 

 

Mikroskop i lupy są konieczne i pomagają w pracy ale nie są jedynymi koniecznymi urządzeniami. Leczenie kanałowe polega na opracowaniu i wypełnieniu kanałów korzeniowych i potrzebna jest nam informacja o tym czy opracowując dany kanał narzędzie dotarło do wierzchołka. Do prawidłowego oznaczania długości kanałów zębowych  trzeba stosować urządzenia wyznaczające tę wartość elektronicznie, czyli tzw. endometry. Niemiecka firma VDW jest jednym z niewielu uznanych producentów a na zdjęciu poniżej widoczny jest endometr Raypex 5 wyprodukowany przez tę firmę i znajdujący się na wyposażeniu praktyki KAdent.

logo firmy VDW

 

Podczas samej pracy wewnątrz kanału stosowane są specjalne narzędzia kanałowe. Dzielimy je na ręczne, czyli takie którymi pracujemy trzymając w opuszkach palców i maszynowe czyli rotacyjne. Te drugie pozwalają na szybszą pracę ale do ich stosowania potrzebny jest specjalny sprzęt czyli mikrosilnik endodontyczny. I znowy z pomocą przychodzi nam niemiecka firma VDW z mikrosilnikiem VDW Silver Reciproc oraz Endo-It

mikrosilnik endodontyczny

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:

9.30 - 20.00

tel. 0 91 433 63 32Gdzie jesteśmy?