W styczniu 2018  wyposażenie endodontyczne w Praktyce Dentystycznej KAdent wzbogaciło się o kolejne urządzenie:

THE SELF-ADJUSTING FILE (SAF)

SAF jako pierwszy instrument na świecie, naprawdę pracuje we wszystkich trzech wymiarach leczenia kanałowego: czyści, kształtuje i płucze jednocześnie.  W przypadku leczenia zębów których korzenie są zainfekowane zgorzelinową florą bakteryjną  SAF pozwala na dokładne wypłukanie wnętrza korzenia większą ilością, w porównaniu do standardowego leczenia kanałowego, podchlorynu sodu.

 

Urządzenie dostarczyła firma Cwitt Dental.