Endodoncja

Endodoncja to dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Stomatologia mikroskopowa a w tym przypadku endodoncja mikroskopowa polega leczeniu zęba w powiększeniu mikroskopu stomatologicznego.

Kiedy leczymy endodontycznie?

Z leczeniem endodontycznym nazywanym często popularnie „leczeniem kanałowym” wkraczamy w sytuacji kiedy w środku zęba dochodzi do zmian zapalnych powodujących wystąpienie często, choć nie zawsze bólu u pacjenta. Przyczyną bólu jest najczęściej, choć nie zawsze,  głęboki ubytek próchnicowy którego dno znajduje się blisko miazgi lub wręcz do niej dochodzi.  Uraz z przeszłości, czyli uderzenie w ząb czy upadek na ząb bez jego fizycznego uszkodzenia może również po kilku miesiącach czy latach spowodować martwicę miazgi czyli tkanki wewnątrz zęba. Tak ząb może zmienić kolor i stać się bardziej siny co sprawia że odróżniać się będzie od pozostałych zębów w jamie ustnej. Martwa tkanka jest może być podłożem dla infekcji bakteryjnej i stanu zapalnego.  Zmiany mogą pojawić się również w kości w okolicy wierzchołka zęba i widoczne są wtedy na zdjęciu RTG (bardzo przydatna jest radiowizjografia, znajdująca się na wyposażeniu praktyki KAdent, która pozwala na zmniejszenie dawki promieniowania w porównaniu z tradycyjnymi kliszami rentgenowskimi).  Czujnik chociaż byłby najlepszy sam zdjęcia nie wykona  ponieważ do wykonania zdjęcia RTG potrzebny jest aparat rentgenowski.

W naszej praktyce do wykonywania małych zdjęć zębowych korzystamy z aparatu rentgenowskiego firmy Carestream CS2200. W skomplikowanych sytuacjach klinicznych gdy potrzebna jest wiedza na temat dokładnej anatomii zęba wykonujemy badanie tomografii komputerowej obejmujące tylko tą okolicę. Tomografia CBCT wykonana aparatem Carestream 8100 3D  umożliwia obejrzenie zęba oraz korzeni w 3 wymiarach a grubość skanu to zaledwie 75μm. Więcej informacji na temat urządzeń RTG w naszym gabinecie można znaleźć TUTAJ.

 

logo carestream 1

Endodoncja w praktyce dentystycznej KAdent wykonywana jest przy pomocy nowoczesnych technik opracowywania   i wypełniania kanałów korzeniowych a personel praktyki, włącznie z dr Adamem Kozłowskim, corocznie bierze udział w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących endodoncji, również międzynarodowych, czego dowodem są otrzymane certyfikaty i dyplomy.

Od 2013 roku dr Adam Kozłowski należy do grona rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne lekarzy dentystów.

logo pte

Przykłady leczenia kanałowego można zobaczyć w galerii prac.

 

Aby móc leczyć endodontycznie ząb należy widzieć to co się wewnątrz niego znajduje, czyli jego anatomiczne szczegóły. Nie istnieje nowoczesna endodoncja bez pracy w powiększeniu, czyli pracy bądź w lupach stomatologicznych, bądź w mikroskopem stomatologicznym.

e8bbd818378806b204e398811d006188

mikroskop KAPS w gabinecie dr Adama Kozłowskiego

Mikroskop stomatologiczny pozwala „zajrzeć” do wnętrza zęba, czyli pozwala na zobaczenie tego co jest niewidoczne gołym okiem. Umożliwia  leczenie pacjentów skierowanych do naszej praktyki celem np. udrożnienia kanału korzeniowego, bądź też usunięcia złamanego narzędzia pozostawionego wewnątrz kanału. W Praktyce Dentystycznej KAdent na wyposażeniu są dwa mikroskopy stomatologiczne,  SOM-62 niemieckiej  firmy KAPS oraz Smart Optic polskiej Seliga Microscopes.

logo KAPS   smartoptic logo

Mikroskop i lupy są konieczne i pomagają w pracy ale nie są jedynymi koniecznymi urządzeniami. Leczenie kanałowe polega na opracowaniu i wypełnieniu kanałów korzeniowych tak więc potrzebna jest nam informacja o tym czy opracowując dany kanał narzędzie dotarło do wierzchołka. Do prawidłowego oznaczania długości kanałów zębowych  używamy urządzenia wyznaczające tę wartość elektronicznie, czyli tzw. endometry. Niemiecka firma VDW jest jednym z czołowych producentów w tej dziedzinie. Na zdjęciu poniżej widoczny jest endometr Raypex 5, model którzy jest na wyposażeniu praktyki KAdent.

Raypex 5

Podczas samej pracy wewnątrz kanału stosowane są specjalne narzędzia kanałowe. Dzielimy je na ręczne, czyli takie którymi pracujemy trzymając w opuszkach palców i maszynowe, czyli rotacyjne w których praca opuszkami palców zastąpiona jest przez specjalny  mikrosilnik endodontyczny. Trzymana w rękach lekarza dentysty końcówka do której przypina się narzędzia endodontyczne czyli pilniki wygląda jak zwykła końcówka stomatologiczna używana do leczenia np. próchnicy ale to tylko wizualne podobieństwo.  Rożnica tkwi w tym sterowaniu pracą tego urządzenia. W mikrosilnikach endodontycznych liczba obrotów pilnika na minutę jest ściśle określona dla danego systemu pilników, jak i tzw. moment obrotowy czyli opór po przekroczeniu którego pracujący w kanale pilnik zatrzyma się bądź cofnie w odwrotnym kierunku zapobiegając złamaniu narzędzia. Wszystko to jest sterowane elektronicznie. W naszej praktyce korzystamy z urządzeń firmy VDW : Silver Reciproc oraz Endo-It

Endo It

Endo IT


vdw silver reciproc mikr 2486

mikrosilnik Reciproc Silver