News

Nowa strona internetowa

15 listopada 2018 roku poprzednia strona internetowa Praktyki Dentystycznej KAdent została wyłączona.

Strona była wykonana w technologii Joomla w wersji nieprzyjaznej dla telefonów komórkowych i tabletów.

Obecna wersja strony jest dla nas bardziej rozwojowa i pozwala na dodawanie w przyszłości kolejnych funkcjonalności.

SAF

W styczniu 2018  wyposażenie endodontyczne w Praktyce Dentystycznej KAdent wzbogaciło się o kolejne urządzenie:

THE SELF-ADJUSTING FILE (SAF)

SAF jako pierwszy instrument na świecie, naprawdę pracuje we wszystkich trzech wymiarach leczenia kanałowego: czyści, kształtuje i płucze jednocześnie.  W przypadku leczenia zębów których korzenie są zainfekowane zgorzelinową florą bakteryjną  SAF pozwala na dokładne wypłukanie wnętrza korzenia większą ilością, w porównaniu do standardowego leczenia kanałowego, podchlorynu sodu.

 

Urządzenie dostarczyła firma Cwitt Dental.

 

 

Artykuł Medical Tribune

W ostatnim numerze miesięcznika Medical Tribune Stomatologia ukazał się artykuł którego autorem jest dr n med Adam Kozłowski.

Tematem artykułu był opis przypadku leczenia kanałowego u pacjenta skierowanego do Praktyki Dentystycznej KAdent, u którego w jednym z kanałów byłą wykonana perforacja przez lekarza kierującego.

Powstanie perforacji w kanale korzeniowym jest częstym powikłaniem. Na szczęście w dobie stomatologii mikroskopowej jest powikłaniem możliwym do wyleczenia. W opisywanym przypadku lekarz postąpił właściwie kierując pacjenta do naszej praktyki. Po zakończonym leczeniu pacjent wrócił do swojego lekarza dentysty celem kontynuacji leczenia.

6d51b0dfa5aecf29cb3be59fb8662a82 Perforacja pol eczeniu endodontycznym