Artykuł Medical Tribune – usunięcie zębiniaka

  • 90701d02ae3da0e5a21abbd900c25748 XL

W numerze 9/2015 miesięcznika Medical Tribune Stomatologia ukazał się artykuł którego autorem jest dr n med Adam Kozłowski.

Tematem artykułu był opis przypadku leczenia kanałowego u pacjenta skierowanego do Praktyki Dentystycznej KAdent, u którego wewnątrz jednego zęba znajdował się zębiniak czyli zwyrodnienie miazgi powstałe wskutek odkładania soli mineralnych.

Usunięcie zębiniaka z komory zęba lub z kanałów jest często bardzo trudne ze względu na twardość zębiniaka i jego odporność na wiercenie. Do jego usunięcia stosuje się specjalne wiertła dentystyczne i  narzędzia ultradźwiękowe.

Usunięcie zębiniaka z zęba jest jedynym sposobem na kontynuację leczenia kanałowego podczas którego należy opracować i wypełnić kanały wewnątrz zęba

https://podyplomie.pl/stomatologia/19671,zebiniak-podczas-leczenia-endodontycznego

6d51b0dfa5aecf29cb3be59fb8662a82 Perforacja pol eczeniu endodontycznym